Startseite
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 


https://myblog.de/lilxxpsycho

Gratis bloggen bei
myblog.de

·•· Bôy dû wîllst mîch absch€ck€n!? ·•·

·•· Fûck û bôy ·•·

·•·MícH kaNn man NíChT absch€ck€n ·•·

·•·MíCh múSs man €RÓb€Rn!·•·                                                              
                                                 -                                                   -                               MiCh zU [.KrIeGeN.] IsT EiN [..KÅMpƒ..],
mIcH Zu [.hAbEn.] iSt eInE [..€H®€..],
MiCh zU [.KüSsEn.]iSt [..uNb€§¢h®€Ib£i¢h..],
mIcH Zu [.vErLiErEn.] iSt dEiN [..uN†€®GÅNg..]!

`·.·•*•·.·´¯`·.·•*•·.·´¯`·
·••||Hör âuf dêin Hêrz||••·
·••||dânn tûst dû dâs Rîchtîgê||••·
·••||Lâss ândêrê rêdên||••·
·••||sîê sînd nûr nêidîsch||••·
·••||Mâch dâs||••·
·••||wâs dû wîllst||••·
·••||glâûbê ân dîch||••·
·••||lâss dîch nîcht vôn ândêrên bêêînflûssên||••·
·••||Dênn dû bîst âûch nûr êîn Mênsch mît Gêfühlên||••·
·••||gênâû wîê dîê ândêrên||••·
•·.·´¯`·.·•*•·.·´¯`· `·.·•*•·.·´¯`·.·•*•·.·´¯`·


Hör âuf dêin Hêrz
dânn tûst dû dâs Rîchtîgê

Lâss ândêrê rêdên
sîê sînd nûr nêidîsch

Mâch dâs
wâs dû wîllst
glâûbê ân dîch
lâss dîch nîcht vôn ândêrên bêêînflûssên
Dênn dû bîst âûch nûr êîn Mênsch mît Gêfühlên
gênâû wîê dîê ândêrên


Es gibt Tage da [zicken] wir uns an
Es gibt Tage da [sehen] wir uns lange niCht
Es gibt Tage da ist der eine [schlecht] gelaunt
Es gibt Tage da [telefonieren]wir nicht einmal miteinander

Aber vergiss nicht du bist trotz allem,

ein Teil meines [Herzens],
ein Teil meines [LEBENS]

Es ist die Zeit,
in der ich immerzu [lächeln] muss.
Es ist die Zeit,
in der mir alle [Sorgen] klein vorkommen.
Es ist die Zeit,
in der es in meinem Bauch [kribbelt],
wenn ich Dich sehe!
Es ist die Zeit,
in der ich glücklich in deinen [Armen] liege.
Es ist die Zeit,
in der ich mich sicher und geborgen
in deiner [Nähe] fühle.
Es ist die Zeit,
die ich [liebe]!


êîNe FrêûNdin
DIe îMmâ zû miâ häLt,
dêR îCh bedîNgûNgsLôS
VêRtrâûêN kânn!
êîNe FrêûNdin,
DIe mêîNe gêFüHLê vêrStêHt,

dIe mîT mîâ LâChêN
ûNd wêîNêN kâNn..
êîNe frêûNdin
dIe dûRch dîCk
ûNd düNn miT mi gêHt,
dIe mîch sÔ nîMmt wîê îCh biN!
sô êîNe frêûNdin iSt wûndêRvôLl!
ûNd gênâû sÔ êîNe FrêûNdin
BîSt dû füR mîCh...
 
eS maCht niChts auS
waS die anderen sagen,
waS die anderen über diCh denken.
glaube an diCh selbSt
und du wirSt hoCh hinaus kOmmen.
das einzigSte was zählt iSt
wie ehrliCh du zu dir selber biSt.
sei immer du selbSt,
maCh immer waS du willSt
und vorallem:
fOlge deinem herzen

Machmal denke ich sachen,
die vielleicht gar nicht so sind...
Machmal bilde ich mir vieles ein,
ob wohl es ganz anderst ist...
Machmal verzweifel ich,
weil ich mir zu viele gedanken mache...
Machmal könnte ich weine,
obwohl es keinen grund gibt...
Usergrafik 
07.10.2006, 12:41 Uhr
Permalink | Beitrag melden| Kommentare (0)

WêNn [îHr] GéHt, DâNn GêH îCh mîT [EûCh],
MâH [SîStâZ],[BâByS],
îCh LâSs [EûCh] NîêMâLs âUs DêN ÂûGêN,
DêNn âLlêS, WâS MâN îM LêBêN BrâÛcHt, sîNd [FrêÛnDê],
 [MêNsChêN] Wîê [EûCh],
GlâÛbT MîR, ôHnê [EûCh] WüRd îCh StêRbêN,
WüRdê îCh NîChT MêHr LâChêN,
DêR HîMmêL HäTtê KêîNê StêRnê MêHr,
[ûNsRê] HêRzêN WûRdêN êÎnS,ôHnê [EûErS] StîRbT MêÎnS,
JêDêR TâG HâTt [EûRê] sTîMmê,JêDê NâChT HâTt [EûEr] GêSîChT,
[EûCh] VêRgêSsN KâNn îCh NîCht!
KêÎn [ScHâTz] îSt Sô WêRtVôLl Wîê [IhR],
[WîR] VêRsTêHêN [ÛnS] ôHnê WôRtê,
 îCh WîLl [EûCh] NîÊ VêRlîÊrN,DêNn [IhR] SêIt MîR WîChTîGêR âLs MêÎn LêBêN!!
Usergrafik 

11.10.06 19:11
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung